Site Meter

cialis pas cher viagra achat kamagra gel cialis en ligne viagra generique kamagra 100 cialis 20mg viagra sans ordonnance cialis pas cher viagra pas cher viagra pillen cialis kopen priligy bestellen

 nasmaritime

Dr. (PhD) Selcuk NAS

 

 

Maritime Lecturer

   
 

 

 

 

Forum
isim, tarih (fo'rum)
Lâtince forum

  1 .    Eski Romalılar zamanında, Roma'da ve diğer şehirlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan.

  2 .    Dinleyici durumunda olanların da söz alabildikleri belli bir konu üzerinde düzenlenmiş toplantı.

  3 .    Bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantı:
       "Bilenlerle olmayınca bir forum / Boşa her düşünce, boşa her yorum."-
F. Halıcı.

  4 .  (mecaz)  Tartışma alanı.

 

 

Konferans
isim
Fransızca conférence

  1 .    Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat gibi bir konuda bilgi vermek için yapılan konuşma:
       "Hiçbir konferansa zevkle gittiğimi hatırlamam."-
O. V. Kanık.

  2 .    Milletler arası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantı:
       "Hatta milletler arası konferanslara gazetelerde adı geçebilecek, yüksek seviyeli bir konuşucu mu yollarız."-
F. R. Atay.

 

 

Kongre
isim (ko'ngre)
Fransızca congrès

  1 .    Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı:
       "Sonradan öğrendim ki, bu efendiler ticaret kongresine gelmiş delegelermiş."-
M. Ş. Esendal.

  2 .    Bir kuruluşun, temel sorunları konuşmak üzere belli sürelerle yaptığı genel toplantı, kurultay.

  3 .    Amerika Birleşik Devletlerinde Temsilciler Meclisi ile Senatonun bir arada iken aldıkları ad.

 

 

Panel
isim
Fransızca panel < İngilizce

  1 .    Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, toplu görüşme, açık oturum.

  2 .    Yerleştirileceği yüzeyin bir bölümüne uyan, çoğunlukla dikdörtgen biçiminde düzgün parça.

 

 

Sempozyum
isim
Fransızca symoposium < İngilizce < Yunanca sumposion

     Belli bir konuda düzenlenen oturum veya seminer, bilgi şöleni.

 

 

Oturum
isim

  1 .    Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse:
       "Onun adaylığı konuşulurken, kıdemli doçent olarak ben de oturuma katılmıştım."-
H. Taner.

  2 .  ( hukuk)  Yasama meclislerinin birleşimlerinden her biri.

 

 

Seminer
isim
Fransızca séminaire

  1 .    Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantı.

  2 .    Üniversitelerde ve yüksek okullarda öğretim üyesinin yönetimi altında öğrencilerin yaptıkları araştırmalarla ilgili rapor hazırlama, tartışma biçiminde yürütülen grup çalışması, toplu çalışma.

 

 

Kurultay
isim
Moğolca kuriltay

  1 .    Ulusal toplantı.

  2 .    Bir kuruluşun, temel işleri konuşmak için belli sürelerle veya gerektikçe yaptığı genel toplantı, kongre.

  3 .  ( tarih)  Eski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis.

 

 

Çalıştay  (Work-shop)
isim

     Ön hazırlık yapmak üzere bir konuda bilim adamları ve uzmanların katıldığı inceleme ve değerlendirme toplantısı.

 

 

Dinleti
isim

     Sanatçının müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi, konser.

 

 

Toplantı
isim

  1 .    Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima:
       "Komisyon toplantısı bitsin de görürsünüz."-
M. Ş. Esendal.

  2 .    Bir gündem üzerinde görüşmek amacıyla ilgililerin katılmasıyla yapılan birleşim.

  3 .    Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin tümü.

 

 

Tebliğ
eskimiş (tebli:ğ)
Arapça tebl³¦

  1 .    Bildirme, haber verme:
       "Heyet reisi selâmlarının size tebliğine beni memur ettiler."-
P. Safa.

  2 .  (isim)  Bildiri:
       "İşte size tebliğde bahsettiğimiz saz şairi Âşık Mehmet, diye tıknaz adamı takdim etti."-
H. Taner.

 

Kaynak : Türk Dil Kurumu (www.tdk.gov.tr)

 

   

 

 

About Me / Ben Kimim

   Home / Ana sayfa
   My C.V. / Ozgecmisim
 

My Lectures / Derslerim

   My Lectures / Derslerim
   Coastal Navigation / Seyir
   Tanker Operations / Tanker Ope.
   Liquid Cargo Handling Simulator
   Container Operations / Kont. Ope.
   Collision Regulation / Cat. On. Tuz.
   Bridge Simulator / Kopruustu Sim.
   Risk Assessment / Risk Degerlen.
   Cargo and Stability  / Yuk ve Denge
   Ship Handling / Gemi Kullanma
 

Consultant / Danısmanlık

   Harbour Pilotage / Liman Kilavuz.
   Assessment of Harbour Plan
   Feasibility Research / Fizibilite
 

Academic / Akademik

   My PhD Thesis / Doktora Tezim
   My C.V. / Özgeçmişim
   Types of Meeting / Toplanti Tipleri
   Academic Links / Akademik Link.
   My Projects / Projelerim
 

Courses / Kurslar

   Tanker Courses / Tanker Kurslari
   Yacht Master Courses / Yat Kaptan.
   Gemi Makineleri İşletme Müh.
   STCW Courses / STCW Kurslari
 
 

Miscellaneous

   Turkish Maritime Stamps
   International Maritime Stamps
   Izmir Boats / İzmir Kayıkları
   Izmir Pictures / İzmir resimleri
   Fish Calendar / Balık Takvimi
   Hayat Felesefeleri
   DEFAMED
 
 

LINKS

   Maritime Organizations
   Maritime Links
   DEU Maritime
    IMLA
 

 

© 2008 nasmaritime

 

 

WWW.NASMARITIME.COM

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk