cialis ohne rezept cialis bestellen kamagra oral jelly viagra kaufen kamagra 100mg levitra preis cialis generika levitra 20 mg levitra 20mg viagra generika lovegra kaufen kamagra bestellen viagra generika online viagra bestellen viagra kaufen kamagra apotheke viagra generika levitra generika cialis generika viagra online kaufen cialis ohne rezept viagra bestellen priligy dapoxetine kamagra online kamagra 100 levitra bestellen kamagra tabletten levitra generika kamagra gel cialis generika

cialis pas cher viagra achat kamagra gel cialis en ligne viagra generique kamagra 100 cialis 20mg viagra sans ordonnance cialis pas cher viagra pas cher viagra pillen cialis kopen priligy bestellen

 

 

n@smaritime

 

 

 
 

 

C.V. (Curriculum Vitae)

Doç. Dr. Selçuk NAS

Assoc. Prof. Dr. Selcuk NAS

 

Lisans Eğitimi  (Bachelor Degree) 

 

: İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi (1991)

Yüksek Lisans (MBA Degree)        

 

: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1999)

Doktora (Doktorate Degree)

 

: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2006)

Doçentlik  (Assoc. Professor)

 

: (06.04.2011)

   
   
 

KURUMSAL GÖREVLER

   

Kurum Adı

Görevi

   Başlangıç

Bitiş

 

 

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi

Öğretim Görevlisi

   15.08.1995

13.07.2009

Deniz İşletmeciliği ve  Yönetimi

Güverte Bölüm Başkan Yardımcılığı 

 

 

Yüksekokulu

(888 - 23.05.1996)

   1996

2002

 

Müdür Yardımcısı

   09.2001

06.2004

 

Müdür Yardımcısı (DİYYO 1159 16.06.2004)

   04.06.2004

03.06.2007

 

Müdür Yardımcısı (DİYYO 1059 06.06.2007)

   03.06.2007

31.10.2009

 

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği

   2002

2004

 

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği

   2004

31.10.2009

 

Staj Koordinatörü

   1996

2008

 

Kalite Koordinatörü  (3641- 12.12.2003)

   2003

31.10.2009

 

Kalite Koordinatörü  (DİYYO 3641- 12.12.2003)

   2003

08.03.2010

 

Seyir ABD Öğretim Üyesi

   

 

(DEÜ - 13.07.2009 / 021206)

   13.07.2009

31.10.2009

 

 

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik

Seyir ABD Öğretim Üyesi

 

 

Fakültesi (RG - 15486 / 31.10.2009)

(DEÜ - 13.07.2009 / 021206)

   13.07.2009

14.04.2011

 

Seyir ABD Başkanı (DEÜ - 14.04.2011 / 578)

   14.04.2011

14.04.2014

 

Seyir ABD Başkanı (DEÜ - 02.05.2014 / 772)

   14.04.2014

Devam

 

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

   02.11.2009

13.04.2011

 

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

   18.11.2014 / 2697

Devam

 

Fakülte Kurulu Üyesi

   26.04.2010

12.04.2011

 

Fakülte Kurulu Üyesi

   20.05.2014 / 869

Devam

 

Dekan Yardımcısı (DF 2-02.11.2009)

   02.11.2009

02.04.2010

 

Dekan Yardımcısı (DF 08.11.2010)-635

   02.04.2010

02.04.2014

 

Dekan Yardımcısı (DF 07.05.2013)-882

   07.05.2014

Devam

 

 

 

 

DEPARK Dokuz Eylül

 

 

 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.  

Kurucular Kurulu Üyesi

   2012

Devam

 

 

 

 

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği

Yönetim Kurulu Üyeliği (Muhasip Üye)

   1996

1998

İzmir Şubesi

Yönetim Kurulu Üyeliği

   2006

2008

 

 

 

 

Urla Dokuz Eylül Su Sporları ve Yelken

Yönetim Kurulu Üyeliği

   2004

2006

Kulübü Derneği

     

 

 

 

 

TC. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı

Bağımsız Denetçi  (Yükseköğretim Kurulu)

   2003

01.11.2011

 

GASM Üyeliği

   1997

2011

 

 

 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

     

Bakanlığı

Bağımsız Denetçi  (Yükseköğretim Kurulu)

   01.11.2011

Devam

 

 

 

 

TMMOB Gemi Makineleri İşletme

Yönetim Kurulu Üyesi

   2013

19.04.2014

Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Üyesi

   20.04.2014

Devam

 

     

 

 

 

 

Journal of ETA Maritime Science

Editor

  27.11.2014

Devam

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik

Yayın Kurulu Üyesi

  2009

Devam

Fakültesi Dergisi

     
   
   
   
 

DENİZ HİZMETİ

 

Şirket Adı

Gemi Adı

Görevi

Hizmet Yılı

 

 

 

 

D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.

M/V General A.F. Cebesoy

Güverte Stajyeri

1990

 

M/T Amiral Fahri Engin

2. Zabit

1991

 

M/V Burdur

3. Zabit

1992

 

M/V Burdur

2. Zabit

1992

 

M/T Adıyaman

2. Zabit

1993

 

M/V Kaş

2. Zabit

1993

 

M/T Amiral Fahri Engin

2. Zabit

1994

 

M/T Amiral M.Ali Ülgen

2. Zabit

1994

 

M/V Abidin Doran

2. Zabit

1995

 

 

 

 

Dünya Shipping

M/T Esram

1. Zabit

1997

 

M/T Esram

1. Zabit

1998

 

M/T Geyve

1. Zabit

1999

   
   
 

TEZLER

 

Yüksek Lisans Tezi (Master Thesis)

 

Nas Selçuk (1999) "Denizcilikte Simülatör Destekli Eğitimin Rolü ve Önemi”  (15.01.1999) Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. İzmir.

 

Nas Selcuk (1999) "The Role and Importance of the Simulator Based Training in the Maritime Industry" (15.01.1999) Un Published Master Thesis, Dokuz Eylul University, Institute of Social Science, Department of Maritime Business Administration. Izmir.

 

Doktora Tezi (PhD. Thesis)

 

Nas Selçuk (2006) "Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Kaptanın Bireysel Karar Verme Süreci Analizi ve Bütünleşik Bir Model Uygulaması" (18.09.2006) Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. İzmir.

Nas Selcuk (2006) "Analysis of Ship Masters’ Individual Decision Making Process for the  Management of Ship Operations and Application of an Integrated Model " (18.09.2006) Unpublished PhD. Thesis, Dokuz Eylul University, Institute of Social Science, Department of Maritime Business Administration. Izmir.

   
   
 

ALINAN BİLİMSEL ÖDÜLLER

   
 

Prof. Dr. Necmettin Akten En İyi Bildiri Ödülü, Kılavuzluk Römorkörcülük Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi I, 23 Ekim 2015, İzmir.

   
   

 

 

 

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

Uçan, E and S. Nas (2015) Utilization of Resources on Techno-Nautical Services by Developing a Dynamic Simulation Model: An Application on the Pilotage Service in Istanbul Strait. Journal of Marine Technology and Environment, ISSN 1844-6116. 2015, Vol.1 p 77-82.

 

Nas, S., Y. Zorba & E. Ucan (2014) "The Mooring Pattern Study for Q-Flex Type LNG Carriers Scheduled for Berthing at Ege Gaz Aliaga LNG Terminal", The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, DOI: 10.12716/1001.08.04.08, Vol. 8, Number 4 p 543-548.

 

Nas, S and R. Fiskin (2014) “A Research on Obesity among Turkish Seafarers” International Maritime Health. 2014; 65, 4: 187–191. DOI: 10.5603/IMH.2014.0036.

 

Fiskin, R. and S. Nas (2013) "A Content Analysis of the “International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation” from 2007 to 2012" International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. DOI: 10.12716/1001.07.01.19, Volume 7, Number 1, March, p 145-149.

 

Nas, S. and B. Celik (2012) "The Academician Profiles of Maritime Higher Education Institutions in Turkey" Journal of Marine Technology and Environment, ISSN 1844-6116, Volume II, p. 105-114

 

Nas, S. and B. Köseoğlu (2012) "Maritime Education and Training Quality (METQUAL); An Application on Dokuz Eylul University Maritime Faculty" Journal of Marine Technology and Environment, ISSN 1844-6116, Volume I, p. 115-122.

 

Yur, T. and S. Nas (2012) "A Qualitative Study on the Life Struggles of the Wifes of the Seafarers" Journal of Maritime Research, ISSN: 1697-4840, Vol. IX. No.2 pp. 7 - 12.

 

Koseoglu, B. and S. Nas (2011) "An Analysis on Career Path of Turkish Officers", Journal of Marine Technology and Environment, ISSN 1844-6116, Volume II, p. 31-36.

 

Е.А. Коростелѐва, С. Нас (2011) "Исследование Относительно Проблем В Русско-Турецких Смешанных Браках" (Türk Rus Karma Evliklerinde Yaşanan Sorunlar Üzerine Nitel Bir Çalışma), ISSN 2223-4047, Вестник Магистратуры, No: 2 (2), 28-35.

 

Nas S. and S. Paker (2002) “Fire Fighting Training for Officers and Captains: Problem Based Learning Approach” IAMU Journal. ISSN: 1302-678X. Vol: 2. No: 2. p. 76 - 84. June, December.

   

 

 

 

 ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

İrşad, B. ve S. NAS (2014) "Düzensiz Hatlarda Hizmet Veren Gemi İşletmelerinin Gemi Acentası Seçim Kriterleri: Merkezleri İzmir'de Bulunan Kuru ve Dökme Yük Gemi İşletmelerinde Bir Araştırma" ISSN 2147-8082 - Beykoz Akademi Dergisi 2(2). s.1-19.

 

Nas, S. ve B. Okşayan (2014) "The Obesity Research Among The Students of Dokuz Eylul University Maritime Faculty" Journal of ETA Maritime Science. ISSN: 1301-0786. Vol. 2, No. 2, p. 93-98.

 

Kan, N. ve S. Nas (2014) “Yat Satın Alma Kararlarında Yat Tipi Tercihi: IÇ Çeşme Marina'daki Yat Sahipleri Üzerinde Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, ISSN: 1308-9161 / Cilt 6 / Sayı 2 / 2014, s. 49-70.

 

Nas, S. (2014) "Profesyonel Türk Kadın Denizcilerinin Kısa Tarihsel Süreci Üzerine Bir Araştırma" (A Study on Short Historical Process of Professional Turkish Women Seafarers) ISSN: 2147-8082, Beykoz Akademi Dergisi, 2(1), s.29-53.

 

Atik, O., S. Nas, A. C. Töz ve B. Köseoğlu (2014) "Gemes Project: Vocational Seamanship Training Program Supported By European Union" Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. ISSN: 1308-9161. Cilt 6, Sayı 1. s.59-72.

 

Nas, S. (2013) "Teknik Seyir Hizmetlerinde Kaynakların Simülasyon Modellemesi Yöntemiyle Optimizasyonu: Römorkör Park Yeri Seçimi" Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. ISSN: 1308-9161. Cilt 5, Sayı 2. s.57-81.

 

Kaya, A. Y., R. Fışkın ve S. Nas (2013) “Safety Science Dergisinde 2006-2010 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi" Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. ISSN: 1308-9161. Cilt 5, Sayı 1. s.121-139.

 

Nas, S. ve B. Çelik (2013) "Türkiye'deki Denizcilik Eğitimi Veren Kurumların Akademisyen Profili" Journal of ETA Maritime Science. ISSN: 1301-0786. Vol. 1, No. 1, p. 7-14.

 

Çakır, E., S. Nas. and Y. Zorba (2012) "Analyzing Turkish Ship Management Companies Expectations for the Students of Dokuz Eylul University Maritime Faculty" Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. ISSN: 1308-9161. Cilt 4, Sayı 2. s.59-68.

 

Nas, S. (2011) “İzmir Körfezi Deniz Ulaştırma Emniyeti ve Yenikale Geçidi Karaya Oturma Kazalarının Analizi”. DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Cilt:13 Sayı:1 Sh.9-21.

 

Nas, S ve Zorba Y.  (2011) "İzmir Alsancak Lİmanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi" Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. ISSN: 1308-9161. Cilt 3, Sayı 1.

 

Nas, S. (2010) "Karar Verme Stillerine Bilimsel Yaklaşımlar" Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. ISSN: 1308-9161. Cilt 2, Sayı 2.

 

Nas, S. (2008) “Gemi Yönetimi Konusunda Gemi İşletmelerinin Nasıl Bir Gemi Kaptanı İstediklerinin Tespitine Yönelik Nitel Bir Araştırma” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN: 1302-3284. Volume 10, Sayı 2, s. 121 - 151. 01 Nisan-30 Haziran 2008

 

 

ULUSLARARASI BILIMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BILDIRI KITABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BILDIRILER

 

Ucan, E and S. Nas (2013) “Utilization of Resources on Techno-Nautical Services By Developing A Dynamic Simulation Model: An Application on The Pilotage Service in Istanbul Strait”  Proceeding of 14th Annual General Assembly of the IAMU, Constanta Maritime University, Constanta ROMANIA, October 26th-28th, 2013.

 

Karabulut, B.  and S. Nas (2012) “A Study on the Perceptions of Seferihisar Residents for the Concept of Cittaslow”. 5th International Conference on Value Chain Sustainability Through Innovation and Design, December 13-15, 2012 – Izmir, Turkey.

 

Nas, S. and Y. Zorba (2012) "Simulator Based Training Programs in Dokuz Eylul University Maritime Faculty: An Analysis of Trainees’ Perceptions" International Maritime Lecturer Association (IMLA) 20th International Conference on Maritime Education and Training 1-5 July 2012 Maritime Institute Willem Barentsz, West-Terschelling, The Netherlands.

 

Nas, S. and B. Çelik (2012) "The Academician Profiles of Maritime Higher Education Institutions in Turkey" International Maritime Lecturer Association (IMLA) 20th International Conference on Maritime Education and Training 1-5 July 2012 Maritime Institute Willem Barentsz, West-Terschelling, The Netherlands.

 

Çakır, E., S. Nas. and Y. Zorba (2012) "Analyzing Turkish Ship Management Companies Expectations for the Students of Dokuz Eylul University Maritime Faculty" International Maritime Lecturer Association (IMLA) 20th International Conference on Maritime Education and Training 1-5 July 2012 Maritime Institute Willem Barentsz, West-Terschelling, The Netherlands.

 

Atik, 0., S. Nas, A. C. Toz, B. Koseoglu (2011) Gemes Project: Vocational Seamanship Training Program Supported By European Union", International Maritime Lecturers Association 19th Conference. Conference Proceeding, 28th September - 1st October 2011, Rijeka.

 

Yur, T. and S. Nas (2010) “Denizci Eşlerinin Yaşam Mücadelesi Üzerine Nitel Bir Çalışma (A Qualitative Study on the Life Struggles of the Spouses of the Seafarers”) The First Global Conference on Innovation in Marine Technology and The Future of Maritime Transportation. November 24-26, 2010. Conference Prooceedings Book ISBN 978-605-01-0038-9, s. 177-184. Istanbul

 

Koseoglu, B. and S. Nas (2010) “An Analysis on Career Path of Turkish Officers” The First Global Conference on Innovation in Marine Technology and The Future of Maritime Transportation. November 24-26, 2010. Conference Prooceedings Book ISBN 978-605-01-0038-9, s. 149-156. Istanbul

 

Nas, Selcuk (2008) "Enhancement of Safety Culture in Harbour Pilotage and Towage Organizations", International Maritime Lecturers Association 16th Conference on MET. Proceedings. p. 385 - 392. ISBN: 978-975-441-256-7. 14th-17th October 2008. Izmir /Turkey.

 

E. Asyali,  A. G. Cerit, S. Nas, M. Kalkan (2007) "Curriculum Development for a Graduate Program on Maritime Safety, Security and Environmental Management", International Symposium on Maritime Safet, Security and Environmental Protection September 20-21, 2007 Athens, Greece.

 

Nas, Selcuk and A. G. Cerit (2007) "Analysis of Ship Masters’ Individual Decision Making Process for the Management of Ship Operations and Application of an Integrated Model". The International Association of Maritime Economists Annual Conference 2007 Proceedings. 04-06 July 2007 Athens, Greece.

 

Nas, Selcuk and Y. Zorba (2007) "Training on Tanker Operations as a Task Based Learning Application", Teaching & Learning Conference March 28-30, 2007, California, USA.

Nas, Selcuk and E. Asyalı, İ. D. Er, (2006),  "Performance Appraisal Strategies in Turkish Ship Management Companies".  3rd International Conference Maritime Transport 2006,  Conference Proceeding p. 131-143.  16-19 May 2006, Barcelona, Spain.

 

Nas, Selcuk,  S. Paker,  M. Yılmazel,  E. Gürel,  Ö. Alemdağ, (2004) "Expectations of The Turkish Maritime Industry From The Maritime Education And Training Institutions For Ocean-Going Officers’ Training". Conference Proceeding p. 433-443. International Logistics Congress 2-3 December 2004, Izmir Turkey.

 

Zorba Y., S. Paker. and S. Nas (2004) “Technologic Developments and Their Reflection in the Maritime Organization” . Conference Proceeding p. 885-896. The International Association of Maritime Economists Annual Conference 2004 Proceedings. 30 June – 02 July 2004 İzmir, Turkey

 

Nas, Selcuk (2004) "Research on Adaptation of Students to Learning Environment in Problem Based Learning: Implementation in Maritime Education and Training". Conference Proceeding p. 258-270. The International Association of Maritime Economists Annual Conference, 30 June-02 July 2004, Izmir Turkey.

 

Asyali, E., Y. Zorba., and S. Nas (2003) "Adaptation of Problem–Based Learning Method  to Requirements of STCW Convention", International Association of Maritime Universities, Fourth General Assembly, 26 Sep- 01 Oct 2003, Alexandria, Egypt.

 

Nas Selcuk (2003) “How Do Cadets Feel About PBL” Problem Based Learning in Maritime Education and Training, PBL in MET Workshop Proceedings, eds. A. Guldem Cerit, Masao  Furusho, Thomas Moore, Ender Asyalı. ISBN: 975-6981-63-6. Toplam 15 Bildiri. 1-3 June 2003, İzmir. p.123-128.

 

Nas Selcuk and S. Paker (2002) “Fire Fighting Training for Officers and Captains: Problem Based Learning Approach”. Conference Proceeding p. 272-283. New Information Technologies in Education NITE ‘2002, Proceedings, ed. Emin Alici, 23-25 October 2002, Dokuz Eylül Üniversity, İzmir.

 

Nas Selcuk and S. Paker (2002) “Fire Fighting Training for Officers and Captains: Problem Based Learning Approach” IAMU Third General Assembly, 23-26 September 2002, Rockport Maine, US.

 

 

ULUSLARARASI BILIMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BILDIRILER (PROCEEDING HAZIRLANMAYAN TOPLANTILAR)

 

Nas, S., Y. Zorba and E. Uçan (2013) "The Mooring Pattern Study for Q-Flex Type LNG Carriers Scheduled for Berthing at Ege Gaz Aliaga LNG Terminal" 10th Jubilee International Conference TRANSNAV 2013 on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 19 to 21 June 2013 Gdynia Poland.

 

Cakır, E., and S. Nas (2013) "Analysis of Compensation Management System for Seafarers in Ship Management Companies: An Application of Turkish Ship Management Companies" 10th Jubilee International Conference TRANSNAV 2013 on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 19 to 21 June 2013 Gdynia Poland.

 

Fiskin, R. and S. Nas (2013) "A Content Analysis of the “International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation” from 2007 to 2012" 10th Jubilee International Conference TRANSNAV 2013 on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 19 to 21 June 2013 Gdynia Poland.

 

Nas S (2012) "Marine Traffic and Maneuvering Safety in Cruise Terminal", International Black Sea Cruise Tourism Conference, 5th of April 2012. Hilton Convention Center/Izmir / Turkey

 

Nas Selcuk (2008) "Ship Masters’ Individual Decision Making Process", Shipping And Logistics Research Network Workshop January, 14-16, 2008 Agenda, Izmir Turkey.

 

Nas, Selcuk, Y. Zorba, O. Alemdag (2007) "Task Based Learning Application On Tanker Training of Senior Students". International Maritime Lecturers Association 15th Conference on MET 15th-19th October 2007. Trinidad and Tobago.

 

Nas, Selcuk, Ş. K. Altuğ,  M. Yılmazel (2006) "A Study on the Enhancement of Safety Culture in Harbour Pilotage and Towage Organizations". 18. Congress of the International Maritime Pilots Association (IMPA) 20th-24th November 2006. Havana, Cuba.

 

 

ULUSLARARASI KITAPLAR VEYA KITAPLARDA BÖLÜMLER

 

Nas, S., Y. Zorba and E. Uçan (2013) "The Mooring Pattern Study for Q-Flex Type LNG Carriers Scheduled for Berthing at Ege Gaz Aliaga LNG Terminal" Maritime Transport & Shipping, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Edited A. Weintrit  and T. Neumann. CRS Press, Taylor & Francis Group, London. ISBN 978-1-138-00105-5 (Hbk), pp. 103-108.

 

Cakır, E., and S. Nas (2013) "Analysis of Compensation Management System for Seafarers in Ship Management Companies: An Application of Turkish Ship Management Companies" STCW, Maritime Education and Training (MET), Human Resources and Crew Manning, Maritime Policy, Logistics and Economic Matters. Edited A. Weintrit  and T. Neumann. CRS Press, Taylor & Francis Group, London. ISBN 978-1-138-00104-6 (Hbk), pp. 129-134.

 

Nas Selcuk, Asyali Ender (2007) "Performance Appraisal Criteria in Shipping Industry" The Reality and Dilemmas of Globalisation. Editors; Krzysztof  Dolrowolski, Janusz Zurek, The fondation for the Development of Gdansk University,  Poland, Sopot.  ISBN: 978-83-7531-040-5, pp. 382-394.

 

Nas Selçuk, N. Cokgörmüsler, M. Kalkan (1999) “An Analytical Approach Towards Traffic Safety Around Ports and a Case Study on Port of İzmir.” Strategic Approaches for Maritime Industries in Poland and Turkey, eds. Mustafa Ergün, Janusz Zurek, Dokuz Eylul Publications, Turkey, Izmir, ISBN: 975-6981-25-3, pp.117-125.

 

 

 

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ (BILDIRI KITABINDA YAYINLANANLAR)

 

 

Kotracı, M., Y. Yıldız ve S. Nas (2015) “Kılavuzluk Teşkilatları İçin Uluslararası Standartlar (ISPO): DİTAŞ Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilatı Uygulaması” Kılavuzluk / Römorkörcülük Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi I” Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-01-0764-7., s. 75-84, 23 Ekim 2015 İzmir.

 

Yıldız, Y., ve S. Nas (2015) “Manevra Alanlarının ve Yanaşma Yerlerinin Aydınlatılması” Kılavuzluk / Römorkörcülük Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi I” Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-01-0764-7., s. 155-172, 23 Ekim 2015 İzmir.

 

Nas, S., E. Uçan ve E. D. Özkan (2015) “Kılavuzluk Hizmeti Yetki Sahalarında Kılavuz Kaptan Sayısının Simülasyon Modellemesi Yöntemiyle Tespiti” Kılavuzluk / Römorkörcülük Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi I” Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-01-0764-7., s. 103-110, 23 Ekim 2015 İzmir.

 
Zorba, Y. ve S. Nas (2015) “Liman Manevralarında Gerekli Römorkör Çekme Kuvvetinin Tespiti Üzerine Bir Çalışma” Kılavuzluk / Römorkörcülük Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi I” Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-01-0764-7., s. 31-50, 23 Ekim 2015 İzmir.
 
Nas, S., E. D. Özkan ve E. Uçan (2015) “Römorkörcülük Hizmeti Yetki Sahalarında Römorkör Sayısının Simülasyon Modellemesi Yöntemiyle Tespiti” Kılavuzluk / Römorkörcülük Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi I” Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-01-0764-7., s. 15-22, 23 Ekim 2015 İzmir.
 

Özbek, M.. ve S. Nas (2014) "Yat Turizminde Yat Kaptanlığı Eğitimi ve Sorunları Üzerine Bir Çalışma" 2. Deniz Turizmi Sempozyumu" Bildiriler Kitabı, Yayın No: 09.7777.1003.000/DR.014.022.733, s. 149-168, 28 Şubat 2014 İzmir.

 

Özdelibaş, N. ve S. Nas (2014) "Yat Satın Alma Kararında Yat Tipi Tercihi: IC Çeşme Marina Uygulaması" 2. Deniz Turizmi Sempozyumu" Bildiriler Kitabı,Yayın No: 09.7777.1003.000/DR.014.022.733, s. 93-110,28 Şubat 2014 İzmir.

 

Akaltan, C. ve S. Nas (2014) "Ziyaretçi Yatçıların Yat Limanlarını Tercih Etme Sebepleri: IC Çeşme Marina Uygulaması" 2. Deniz Turizmi Sempozyumu" Bildiriler Kitabı Yayın No: 09.7777.1003.000/DR.014.022.733, s. 323-330, 28 Şubat 2014 İzmir.

 

Coşar, B. ve S. Nas (2014) "Deniz Turizminde Yat Limanı Tercihini Etkileyen Faktörlerin Tespiti: Çeşme Bölgesi Yat Limanları Üzerine Bir Çalışma" 2. Deniz Turizmi Sempozyumu" Bildiriler Kitabı, Yayın No: 09.7777.1003.000/DR.014.022.733, s. 111-124, 28 Şubat 2014 İzmir.

 

Nas, S. ve S. Kahraman (2013) "Gemi Kaptanları İle Kılavuz Kaptanlar Arasında Liman Manevraları Sırasında Yaşanan Kişiler Arası Çatışmalar Üzerine Bir Çalışma" 5. Ulusal Denizcilik Kongresi,  Bildiriler Kitabı, 978-605-01-0532-2. s. 95-103. 11 Kasım 2013 İstanbul

 

Nas, S. (2013) ”Kıyı Tesislerinin Planlama ve Tasarımında Basen Genişliği Ölçütlerinin Belirlenmesi” 1. Ulusal Liman Kongresi, Bildiriler Kitabı, 09.7777.1003.000/BY.013.019.709. Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, İZMİR, 1-2 Kasım 2013. s.381-398.

 

Nas, S. (2013) ”Teknik Seyir Hizmetlerinde Kaynakların Simülasyon Modellemesi Yöntemiyle Optimizasyonu: Römorkör Park Yeri Seçimi” 1. Ulusal Liman Kongresi, Bildiriler Kitabı, 09.7777.1003.000/BY.013.019.709.Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, İZMİR, 1-2 Kasım 2013.s.357-380.

 

Nas, S. (2013) Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi: Samsun Kirazlık Körfezi Uygulaması, Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-01-0507-0 s. 141-150. 10. Ulaştırma Kongresi, 25,26,27 Eylül 1023 İzmir.

 

Artuk E. ve S. Nas (2013) “Turizm Lojistiğinde Ulaştırma Sisteminin Performans Analizi: Rusya Federasyonu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Gelen Turistler Üzerine Bir Çalışma” II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aksaray Üniversitesi16-18 Mayıs 2013, Bildiriler Kitabı. sf. 254-263.

 

Bayırhan İ. ve S. Nas (2013) “Düzensiz Hatlarda Hizmet Veren Gemi İşletmelerinin Gemi Acentesi Seçim Kriterleri: Merkezleri İzmir’de Bulunan Kuru ve Dökme Yük Gemi İşletmelerinde Bir Araştırma” II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aksaray Üniversitesi16-18 Mayıs 2013, Bildiriler Kitabı. sf. 372-380.

 

Nas, S. ve T. Arslan (2011) "Gemiadamlarının İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Analizi: Türk Deniz Ticaret Filosunda Bir Uygulama" 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Bildiriler Kitabı, sf. 572-576. ISBN 978-9944-769-67-9. 26-28 Mayıs 2011 Çanakkale.

 

Nas, S.  (2011) "Limanlarda Köprüüstü Simülatör Deneyleri" Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Nicel Yöntemler Sempozyumu 15-16 Nisan 2011. İzmir.

 

Nas, S. (2010) "Kıyı Tesislerinin Planlama ve Tasarımında Gemi Manevraları Simülasyon Deneyleri" Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi 27 Nisan - 1 Mayıs 2010 Trabzon. Bildiri Kitabı, Cilt - II, Editör; Lale Balas, ISBN: 978-605-88990-5-6, Sf, 935-945. Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi. Matbaa Çözümleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. İstanbul.

 

Nas, S. ve Y. Zorba (2009) "İzmir Alsancak Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi", İzmir Ulaşım Sempozyumu Bildiri Kitabı. s.343 - 352 ISBN: 978-9944-89-852-2. Toplam 68 Bildiri. 08-09 Aralık 2009 İzmir

 

Nas, Selçuk (2009) “Zabit Adaylarının Gemi İşletmesi ve Gemi Tipi Tercihleri” Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri  Odası IV. Ulusal Sempozyumu. Bidiri Kitabı s. 128 - 135 ISBN: 978-605-60716-8-3. Toplam 29 Bildiri. 13 Kasım 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tuzla / İstanbul

 

Nas, Selçuk (2009) “Denizcilikte İnsan Kaynakları Planlaması ve Kariyer Günleri: Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndaki Uygulama” Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri  Odası IV. Ulusal Sempozyumu. Bidiri Kitabı s. 135 - 144. ISBN: 978-605-60716-8-3. Toplam 29 Bildiri. 13 Kasım 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Tuzla / İstanbul

 

Nas, Selçuk (2007) "Gemi Kaptanlarının Profil Verileri Üzerine Sayısal Bir Analiz". Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri III. Ulusal Sempozyumu  "Denizcilik Sorunları" Bildiri Kitabı  s. 159-192. 17 Kasım 2007 İstanbul.

 

Cerit A. G., Selçuk Nas, M. Yılmazel ve Ö. Alemdağ (2005) "Mesleksel Değerler ve Etik Eğitimi: Denizcilik Uygulaması" Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu. Bidiri Kitabı s. 99-110. 18-19 Kasım 2005 Esentepe Kampüsü Sakarya.

 

 

 

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ (SÖZLÜ OLARAK SUNULAN BILDIRILER)

 

 

Nas, S. (2015) “Seyir Emniyeti – Güvenliği” Küresel Deniz Güvenliği ve Deniz Güvenliği Farkındalık Çalıştayı. 29 Nisan 2015, İzmir.

 

Nas, S. (2014) “Uluslararası Suyolu Tasarım Ölçütleri ve İstanbul Kanalının Analizi” I. Ulusal Gemi Gemi Trafik Hizmetleri Kongresi, 08-09 Aralık 2014, İstanbul.

 

Nas, S. (2014) “Deniz Trafiğinde Çatışma Tehlikesi Olasılığının Analizi: Marmara Denizi Uygulaması” I. Ulusal Gemi Gemi Trafik Hizmetleri Kongresi, 08-09 Aralık 2014, İstanbul.

 

Uçan, E. ve S. Nas (2014) “İstanbul Boğazı’nda Deniz Kılavuzluk Hizmetinin Simülasyon Tekniği Yöntemiyle Modellenmesi ve Kılavuz Kaptan Sayısının Analizi” I. Ulusal Gemi Gemi Trafik Hizmetleri Kongresi, 08-09 Aralık 2014, İstanbul.

 

Nas, S. (2014) Çandarlı Körfezinde Deniz Trafiğinin Analizi ve Kıyı Tesislerinin Gelişimine Etkileri. II. Aliağa Liman Yönetimi ve Lojistik Zirvesi  23-24 Ekim 2014 Aliağa.

 

Nas, S., Y. Zorba ve E. Uçan (2013) "Ege Gaz Aliağa LNG Terminalinde Q-Flex LNG Gemileri İçin Gemi Bağlama Modeli Analizi Çalışması" 5. Ulusal Denizcilik Kongresi, 11 Kasım 2013 İstanbul (Özet)

 

Nas, S. ve B. Okşayan (2013) "Çağımızın Obezite Sorunu: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde Obezite Araştırması" 5. Ulusal Denizcilik Kongresi, 11 Kasım 2013 İstanbul (Özet)

 

Nas, S., O. Beyazıt ve D. Karaman (2013) "Denizcilikte Emniyet Kültürü ve Emniyet Algısı: Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" 5. Ulusal Denizcilik Kongresi, 11 Kasım 2013 İstanbul (Özet)

 

Nas, S. (2013) “Petrol Terminalleri Tasarımı ve Gemi Manevra Sahaları” 1. Aliağa Uluslararası Liman Yönetimi ve Lojistik Zirvesi. 9 Kasım 2013, Aliağa / İzmir.

 

Nas, S. (2013) "Kitab-ı Bahriye Nüshalarındaki İzmir Eşkâllerinin Analizi" Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu - V - (Piri Reis), 28 Haziran 2013, İzmir.

 

Nas, S. (2013) "İzmir Limanlarının Kazandırdıkları" Hedef 2023 İzmir Limanları Sempozyumu Konteyner Limanlarında Gelişmeler  29 Mart 2013. İzmir.

 

Nas, S. (2013) "Kitab-ı Bahriyye ve İzmir Haritası" Piri Reis Haritası'nın 500 Yılı Semineri, Forum Çamlık AVM. 16. Şubat 2013 Denizli.

 

Nas, Selçuk  (2007) "Zabit Adaylarının Gemi İşletmelerinden Beklentileri". Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri III. Ulusal Sempozyumu "Denizcilik Sorunları" 17 Kasım 2007 İstanbul.

 

Nas Selçuk (2001) “Dünya Deniz Ticaret Filosundaki İnsan Gücü Planlamasına Genel Bir Yaklaşım” Denizciliğimizde Üniversite Eğitiminin Önemi Sempozyumu. 14 Nisan 2001. İzmir.

 

Nas Selçuk (1999) “Balıkçı Gemileri ve Seyir Güvenliği Uygulamaları” Balıkçı Gemileri & Avlanma Teknolojisi Sempozyumu, 26-28 Ekim 1999, Bodrum.

 

Cokgörmüsler, N. ve Selçuk Nas (1997) “Suyolu Ulaştırma Sisteminin Ulaştırma Sistemleri İçerisindeki Yeri ve Gelecekte Beklenen Gelişmeler”; 2000 li Yıllarda Ulaştırma Sistemlerinde ve Araçlarında Beklenen Gelişmeler Sempozyumu, 15-16 Mayıs 1997, Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gaziemir/İzmir.

 

 

 

ULUSAL PANEL BİLDİRİLERİ

 

 

Nas Selçuk (2008) "Türkiye’de Gemiadami Yetistirilmesi ve Gemiadami Ihraci Paneli", Deniz Kızı 2008 Kongresi, Doga Club Sile, Istanbul, 15 Mayıs 2008.

 

Nas Selçuk  (2005) "Denizcilik Eğitimi Paneli", Deniz Kızı 2005 Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 22 Nisan 2005.

 

Nas, Selçuk  (2001) “Yeni Gemiadamları Yönetmeliği’nin Ulusal Eğitim Sistemi ile Bağlantılarının ve bu Sistem İçerisindeki Hiyarrarşik İşleyişinin Değerlendirilmesi” Yeni Gemiadamları Yönetmeliğinin İrdelenmesi ve Dünya Ticari Denizcilik Eğitimindeki Son Gelişmeler Seminer/Paneli. 03 Kasım 2001 İstanbul.

 

Nas Selçuk (1998) “İzmir’de Denizcilik Eğitiminin Onuncu Yılı Paneli ” Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu. İzmir.

 

 

 

ULUSAL KONFERANS BİLDİRİLERİ

 

 

Nas Selçuk (2001) “Balıkçı Teknelerinin Seyir Emniyeti ve Uluslararası Kurallar” Konferans, Rastgele Festivali, 30 Ağustos 2001, Foça.

 

 

 

KURULTAY BİLDİRİLERİ

 

 

Nas Selçuk (2004) “Aktif Eğitimde Öğrencilerin Öğrenme Ortamına Uyumlarının Araştırılması: Denizcilik Eğitiminde Bir Uygulama” Bildiri Kitabı s. 109-120. ISBN: 975-6981-74-1. Toplam 27 Bildiri. 1. Aktif Eğitim Kurultayı, 29-30 Mayıs 2004 İzmir.

 

 

 

ULUSLARARASI ÇALIŞTAY BILDIRILERI

 

 

Nas, Selçuk (2009) "Risk Assessment of Ship Manoeuvring by Harbour Pilots", Shipping and Logistics Research Network Workshop January, 19 - 21 2009 Agenda,  Dokuz Eylul University and The Hong Kong  Polytechnic University Izmir Turkey.

 

Nas, Selçuk (2008) "Ship Masters’ Individual Decision Making Process", Shipping and Logistics Research Network Workshop January, 14-16, 2008 Agenda, Dokuz Eylul University and Cardiff University Izmir Turkey.

 

Nas, Selçuk (2002) "Problem Based Learning In Maritime Education And Training Workshop", Dokuz Eylul University School Of Maritime Business And Management Izmir, June 1 -3 2002.  

 

 

 

ULUSAL ÇALIŞTAY BILDIRILERI

 

 

Aktif Eğitim Terminolojisi ve Tanımları, Temel Bilimlerin Aktif Eğitim İçindeki Yeri Çalıştayları, Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu: İzmir, 01.11.2003

 

AE- Eğitim Programlarının İzlenmesi ve Geliştirilmesi, Mesleksel Beceri Uygulamalarının Geliştirilmesi Çalıştayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi: İzmir, 06.12.2003  "Güverte Bölümünde Mesleksel Beceri Uygulamalarinin Geliştirilmesi"

 

Etkin Senaryo Yazımı, Öğrenme Kaynakları Merkezi Kullanımı, Geliştirilmesi ve Eğitim Teknolojileri Çalıştayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi: İzmir, 10.01.2004

 

Aktif Eğitimin Yönetimi ve Organizasyonu. Mesleki Yabancı Dilin Aktif Eğitim İçerisindeki Yeri Çalıştayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi: İzmir, 14.02.2004

 

Aktif Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Özel Çalışma Modüllerinin Uygulanışı, Öğrencilere Toplumsal ve Entelektüel Kimlik Kazandırma Çalıştayı Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu: İzmir, 06.03.2004

 

Aktif Eğitim ve Kalite, İyi Bir PDÖ Yönlendiricisi Nasıl Olmalıdır Çalıştayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi: İzmir, 03.04.2004

 

Aktif Eğitim İçerisinde Sunumların Yeri ve Etkinliği, Aktif Eğitimde Bilginin Bütünselliği, Çalıştayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi: İzmir, 01.05.2004

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 2004-2005 Eğitim Çalıştayları-7 "Öğrenci Merkezli Eğitim" -Tartışmalı Oturum- “Aktif  Eğitimde ve Toplam Kalite Yönetimi” Yöneten: Prof.Dr.Emin ALICI Düzenleyenler: Fen-Edebiyat Fakültesi & Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu. İzmir, 07.05.2005.

 

 

 

DERGİ MAKALELERİ

 

 
Nas, S. (2015) "Türkiye’nin Kadın Denizcileri", Denizden Merhaba Dergisi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Temmuz, Ağustos, Eylül 2015, Sayı 3, s. 15.
 

Nas, S. (2015) ETA Denizcilik Bilimi Dergisi Internet Ortamında Yayın Hayatına Başlıyor". Denizden Merhaba Dergisi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Temmuz, Ağustos, Eylül 2015, Sayı 3, s. 15.

 

Nas, S. (2014) "E-Seyir (E-Navigation)", Denizden Merhaba Dergisi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Temmuz, Ağustos, Eylül 2014, Sayı 3, s. 15.

 

Nas, S. (2014) "Obezite Sorunu ve Denizcilik", Denizden Merhaba Dergisi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Nisan-Mayıs Haziran 2014, Sayı 2, s. 14-15.

 

Nas, S. (2014) "Denizcilik Endustrisinde Simulasyon Destekli Cozumler", Denizden Merhaba Dergisi, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi,Ocak, Şubat, Mart 2014, Sayı 1, s. 18.

 

Nas S. (2013) Kıyı Tesislerinin Planlama ve Tasarımında Basen Genişliği Ölçütlerinin Belirlenmesi" Denizcilik Dergisi 65. Kasım Aralık 2013 Sayısı s. 78-86.

 

Nas S. (2012) "Emniyet ve Güvenlik Sözcükleri Üzerine Bir Çalışma" Denizcilik Dergisi, 2012/ 60.  Eylül - Ekim sayısı, s. 22-26.

 

Nas S. ve B. Çelik (2012) "Türkiye’de Lisans Düzeyinde Denizcilik Eğitimi Veren Kurumlarda İstihdam Edilen Deniz Kökenli Akademisyenlerin Profili " Denizcilik Dergisi, 2012/ 59. Mayıs - Haziran sayısı, s. 38-42.

 

Nas S. (2010) "Türk Zabit Adaylarının Gemi İşletmesi ve Gemi Tipi Tercihlerinin Analizi" Denizcilik Dergisi, 2010/ Mayıs - Haziran sayısı, s. 60-62.

 

Nas S.(2010) "Türk Zabit Adaylarının Gemi İşletmesi ve Gemi Tipi Tercihlerinin Analizi" Chemfleet Jurnal, Chemfleet Haber Bülteni, 2010/ Haziran, Sayı: 2, s. 3-5.

 

Nas Selçuk (2009) Denizden Dergisi, Deniz Eğitimi ve Kültürü Dergisi, Denizcilik Öğrencileri Derneği. Yıl 2, Sayı 2, Mart/Nisan s.14-15.

 

Nas S. (2005) "Denizcilik Mesleği, Örf ve Adetleri - Değerleri - Davranış Kuralları - Hareket Tarzı - Etik Kodları" Denizcilik Dergisi, Yıl 4, Sayı:21, Mayıs-Haziran 2005.

 

Nas S.  (2005) "Denizcilik Eğitiminde Kalite: Türk Denizcilik Sektörünün Denizcilik Eğitimi Veren Kurumlardan Beklentileri" Denizcilik Dergisi, Yıl 4, Sayı:20, Mart-Nisan 2005.

 

Nas S.  (2005) "Denizcilik Eğitimi Üzerine" Denizcilik Dergisi, Yıl 4, Sayı:19, Ocak-Şubat 2005.

 

Nas S. (2000) “Denizcilik Eğitiminde Simülatörün Yeri” Kaptan’ın Sesi, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yayını, Yıl: 2000, Sayı: 2, pp.20-22

 

Nas S. (1995) “Dünya Denizcilik Haftasını Kutladık” Denizatı, Yüksek Denizcilik Okulu Mezunlar Derneği Yayını, Eylül-Ekim 1995, Yıl 9, Sayı: 9-10, pp.21.

 

 

 

GAZETE MAKALELERİ

 

 

Nas Selçuk  (2005) “Denizcilik Eğitiminde Seviye Düşmesin” Dünya Gazetesi, Perşembe Rotası  03. Şubat 2005.

 

Nas Selçuk  (1996) “Gemiadamı Kursları Hız Kazanıyor” Marmaris Haber,  Yıl:1 Sayı:11 11-17 Mart 1996. s.3.

 

 

 

   
 

 

ENDÜSTRİYEL PROJELER

 

 
 

Rize Limanı Kruvaziyer Terminali Gemi Manevralari Risk Değerlendirme Modelleme Raporu, 15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9))  “Proje Koordinatörü” 30.01.2015

 

Tavşanlı Belediye İskelesi Gemi Manevralari Risk Değerlendirme Modelleme Raporu, 15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) “Proje Koordinatörü” 16.01.2015 

 

Mersin Uluslararası Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu; 15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9))   “Proje Koordinatörü”  19.12.2014

 

Mersin Uluslararası Limanı Doğu Akdeniz Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu, 15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9))  “Proje Koordinatörü” 19.12.2014

 

Çanakkale Akçansa Çimento İskelesi Uzatma Projesi Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu, 15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) “Proje Koordinatörü” 19.12.2014

 

Çanakkale Kepez Limanı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu, 15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 18.08.2014   “Proje Koordinatörü”

 

BOTAŞ Dörtyol İşletme Müdürlüğü Dörtyol Yükleme İskelesine Yanaşabilecek Tankerlerin Minimum DWT’nin Belirlenmesine Yönelik Proje, 07.05.2014   “Proje Koordinatörü”

 

Tüpraş İzmit Rafinerisi “B” Bölgesi Kuruyük Rıhtımı Gemi Manevralari Risk Değerlendirme Modelleme Raporu; 15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 07.02.2014   “Proje Koordinatörü”

 

Aliağa Gemi Söküm Bölgesi -A- Parseli İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu 15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 28.01.2014   “Proje Koordinatörü”

 

Antalya Akaryakıt Stoklama ve LPG Terminallerinde Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi II, Danışmanlık Raporu, 29.09.2013   “Proje Koordinatörü”

 

Arkas Denizcilik ve Nakliyatı A.Ş. Yakıt Barçaları Seyir Emniyeti Araştırma Projesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanlığı Yönetim Kurulunun 09.09.2013 tarih ve 33/3 sayı.

 

Cenal Karabiga Enerji Santrali İskelesi Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 26.08.2013   “Proje Koordinatörü”

 

AYGAZ Doğalgaz, Danışmanlık Raporu, 05.08.2013.

 

Harem Feribot ve Deniz Otobüsü İskelesi  Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 22.07.2013   “Proje Koordinatörü”

 

Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( D ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 15.07.2013   “Proje Koordinatörü”

 

Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( C ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 15.07.2013  “Proje Koordinatörü”

 

LimakPort İskenderun Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu, 15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 26.06.2013 Başlangıç  “Proje Koordinatörü”

 

Limak İskenderun Limanı Tasarım Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin Tespiti Proje Raporu, 26.06.2013 Başlangıç  “Proje Çalışanı”

 

AYGAZ Doğalgaz, Danışmanlık Raporu, 03.06.2013.

 

IDO Ambarlı Ro-Ro Terminali Projesinin Ambarlı-Pendik arası Doğalgaz Boru Hattına Potansiyel Etkilerinin Analizi, 03.06.2013 Bilimsel Görüş Raporu.

 

Ambarlı Akaryakıt Stoklama ve LPG Terminallerinde Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi, Danışmanlık Raporu, 22.05.2013   “Proje Koordinatörü”

 

Egeport Kuşadası Yolcu Limanı Tasarım Gemisi İçin Gerekli Römorkör Çekme Kuvvetinin Tespiti Projesi. 06.02.2013.

 

Kuşadası Limanı İlave İskele Planı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu. (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 21.01.2013.

 

The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for The Design Ship at Petkim Container Terminal. 07.01.2013.

 

Petkim Konteyner Terminali Projesi Tasarım Gemisi İçin Gerekli Römorkör Çekme Kuvvetinin Tespiti Projesi. 07.01.2013.

 

Petkim Konteyner Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu. (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 24.12.2012

 

Ship Maneuver Risk Assessment Report for the Petkim Container Terminal Project (Coastal Facility Construction Requisition Assessment which is published at Official Gazette No.27170 dated 15.03.2009 Communiqué Number: 2009 Official 2007/2. 24.12.2012

 

Samsun Akaryakıt Stoklama Terminallerinde Şamandıra Tesisleri Dönüşüm Projesi  Danışmanlık Raporu, 21.11.2012   “Proje Koordinatörü”

 

Socar Power Termik Santral İskelesi Tasarım Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin Tespiti Projesi 12.11.2012

 

Socar Power Termik Santral İskelesi - ( B ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 05.11.2012  “Proje Koordinatörü”

 

Socar Power Termik Santral İskelesi - ( A ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 22.10.2012  “Proje Koordinatörü”

 

Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( A ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 08.10.2012  “Proje Koordinatörü”

 

Ambarlı Ro-Ro / Ro-Pax Limanı - ( B ) - Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 08.10.2012  “Proje Koordinatörü”

 

Gemport Gemlik Limanı ile BP Gemlik Tesisleri Arasındaki Manevra Alanı İçin Hazırlanan Raporlar Hakkında Bilimsel Görüş, 27.08.2012

 

İpragaz A.Ş. Samsun LPG ve Akaryakıt Stoklama Terminali İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 22.08.2012  “Proje Koordinatörü”

 

Antalya Limanı Asçimport Rıhtımı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 01.06.2012  “Proje Koordinatörü”

 

The Mooring Pattern Project for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal. 20.03.2012  “Proje Koordinatörü”

 

Ege Gaz Terminali Q-MAX Tipi LNG Gemisi İçin Bağlama Modeli Projesi. 20.03.2012  “Proje Koordinatörü”

 

OMV POAŞ İskenderun Terminali Projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 27.02.2012  “Proje Koordinatörü”

 

MIP Mersin Uluslararası Limanı Gemi Manevra Yardımcılarının Sayı Ve Güçlerinin Belirlenmesi. 15.02.2012.

 

The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Q-FLEX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal. 15.09.2011  “Proje Koordinatörü”

 

Ege Gaz Aliağa LNG Terminali Q-FLEX Tipi LNG Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin Tespiti Projesi. 15.09.2011  “Proje Koordinatörü”

 

The Project of Determining Required Tug Bollard Pull for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal. 15.09.2011  “Proje Koordinatörü”

 

Ege Gaz Aliağa LNG Terminali Q-MAX Tipi LNG Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin Tespiti Projesi. 15.09.2011  “Proje Koordinatörü”

 

Mersin Uluslararası Limani Kruvaziyer Terminali İçin Gemi Manevralari Risk Değerlendirmesi Ek Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 26.08.2011  “Proje Koordinatörü”

 

Bandırma Limanı Ro-Ro Rıhtımları Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu ( II ) (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 22.08.2011  “Proje Koordinatörü”

 

The Mooring Pattern Project for the Q-FLEX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal. 22.07.2011  “Proje Koordinatörü”

 

Ege Gaz Terminali Q-FLEX Tipi LNG Gemisi İçin Bağlama Modeli Projesi. 22.07.2011  “Proje Koordinatörü”

 

The Mooring Pattern Project for the Q-MAX Type LNG Ship at the Ege Gaz Aliağa LNG Terminal. 22.07.2011  “Proje Koordinatörü”

 

Ege Gaz Terminali Q-MAX Tipi LNG Gemisi İçin Bağlama Modeli Projesi. 22.07.2011  “Proje Koordinatörü”

 

BOTAŞ Marmara Ereğlisi LNG Terminali Q-FLEX Tipi LNG Gemisi İçin Gerekli Römorkör Kuvvetinin ve Sayısının Tespiti Projesi.  22.07.2011  “Proje Koordinatörü”

 

Ege Gaz Aliağa LNG Terminali Özel Güvenlik Bölgesi Çalışması. 08.07.2011  “Proje Koordinatörü”

 

Bandırma Limanı Ro-Ro Rıhtımları Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 06.06.2011  “Proje Koordinatörü”

 

Ege Çelik Konteyner Limani Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 16.05.2011  “Proje Koordinatörü”

 

IDO Ambarlı Ro-Ro Terminali  İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 25.03.2011  “Proje Koordinatörü”

 

Batiçim İskelesi Büyütme Projesi   İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 21.03.2011  “Proje Koordinatörü”

 

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Doğu Akdeniz Terminali Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 10.01.2011  “Proje Koordinatörü”

 

Meral Celep Yüksek Şehir Plancısı Kıyı Tesisleri Planlama Danışmanlığı, Danışmanlık Raporu (12/2010)

 

Ditaş Kılavuzluk ve Römorkörcülük Teşkilatında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması Projesi (12 / 2010 DİTAŞ Danışmanlık Projesi)

 

Poliport Limanı Geliştirme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu - II (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 10.12.2010  “Proje Koordinatörü”

 

Poliport Limanı Geliştirme Projesi İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 18.10.2010  “Proje Koordinatörü”

 

Kuşadası Limanı Büyütme ve İlave İskele Planı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 27.09.2010

 

UZMAR Kılavuzluk ve Römorkörcülük Teşkilatında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması Projesi Güncelleme alışması (08 / 2010 UZMAR Danışmanlık Projesi)

 

İskenderun Assan İskelesi, Geri Sahasına Yapılacak İlave Dolgu Ve Römorkör Barınağı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 08.03.2010

 

İskenderun Assan İskelesi, Geri Sahasına Yapılacak İlave Dolgu Ve Römorkör Barınağı İçin Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9)) 03.02.2010

 

Çekisan Ambarlı CBM Terminali 40.000 Dwt Tanker İçin Köprüüstü Simülatörü İle Gemi Manevra Emniyeti Risk Değerlendirme Projesi Raporu 31.10.2009.

 

Nemrut Körfezi, Ege Gübre ve IDÇ İskeleleriArasında Kalan Basen Alanı İçin Simülatör Destekli Modelleme Raporu 15.05.2009 (15.03.2009 tarihli ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ Kapsamında (Tebliğ No: 2009 Resmi 2007/2.9))

 

Mersin Yeşilovacık Limanı Fizibilite Raporu (11 / 2008) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 6. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, 09 Ağustos 2007 tarih ve 26608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Denizcilik Müsteşarlığının 2007/3 sayılı Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesi Tebliği Kapsamında  Proje Danışmanlığı : Ersel Zafer ORAL, Selçuk NAS

 

Gemport Kılavuzluk ve Römorkörcülük Teşkilatında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması Projesi (01-08 / 2008 GEMPORT Danışmanlık Projesi)

 

Delta Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.  İskele Ve Dolgu Alanı Fizibilite Raporu (08 / 2008) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 6. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, 09 Ağustos 2007 tarih ve 26608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Denizcilik Müsteşarlığının 2007/3 sayılı Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesi Tebliği Kapsamında  Proje Danışmanlığı : Selçuk NAS, Ersel Zafer ORAL

 

Efesanport Fizibilite Raporu (08 / 2008) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 6. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, 09 Ağustos 2007 tarih ve 26608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Denizcilik Müsteşarlığının 2007/3 sayılı Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesi Tebliği Kapsamında  Proje Danışmanlığı : Ersel Zafer ORAL, Selçuk NAS

 

Botaş-Ceyhan Terminali’nde Kullanılması Gereken Römorkörlerin Güç ve Sayılarının Tespitine Yönelik Simülatör Destekli Araştırma Projesi (06-08 / 2008 Uygulama Projesi) Proje Koordinatörü   : Selçuk NAS Proje Yürütücüsü: Yusuf ZORBA

 

İçdaş Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi  (02-04 /2008) 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Deniz çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği” kapsamında Proje Koordinatör: Selçuk NAS, Proje Yürütücüsü: Yusuf ZORBA

 

İzmir Limanı Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi  (01-02 /2008) 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Deniz çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği” kapsamında Proje Koordinatörü: Selçuk NAS, Proje Yürütücüsü: Yusuf ZORBA

 

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilatlarında Emniyet Kültürünü Güçlendirme Çalışması Projesi (02 / 2006 - 07 / 2007 UZMAR Danışmanlık Projesi) Proje Koordinatörü   : Selçuk NAS

 

Güllük Limanı Yangın Planı Projesi (2007)nProje Koordinatörü   : Selçuk NAS, Proje Yürütücüsü      : Burak KÖSEOĞLU

 

Nemrut Körfezi Yeni İskelelerinin Yönlerinin Değerlendirilmesi Projesi (İzmir 2007) Proje Koordinatörü   : Ersel Zafer ORALProje Yürütücüsü      : Soner ESMER, Yusuf ZORBA, Selçuk NAS

 

Güllük Gemi Yanaşma İskelesi'nin Seyir, Can, Mal ve Çevre Emniyeti Açısından Değerlendirilmesi Projesi (Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 2006 İzmir). Proje Koordinatörü   : Selçuk NAS, Proje Çalışanı             : Murat YILMAZEL, Ersel Zafer ORAL

   
   
 

 

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERi

 

 
 

İşsiz Gençleri İstihdamına Yönelik Gemiadamı Mesleki Eğitimleri Projesi, CFCU/TR0602.03-02 “2008-2009” “Uzman”

 

Support to the Enhancement of Safety of Maritime Transport in Turkey, European Union Twinning Project, “İhale Değerlendirme Komitesi Üyesi”

 

------ Fire Fighting Equipment in Maritime Education and Training 2003-2005 “Dokuz Eylül Üniversitesi

          Tarafı Proje Sorumlusu”

------ Liquid Cargo Handling Simulator in Maritime Education and Training 2003-2005 “Dokuz Eylül

          Üniversitesi Tarafı Proje Sorumlusu”

   
   
 

 

DEÜ Araştırma Fon Saymanlığı Tarafından Desteklenen Projeleri

 

 
 

Teknik Seyir Hizmetlerinde Kaynakların Simülasyon Modellemesi Yöntemiyle Optimizasyonu (2013.KB.FEN.019) Proje Yürütücüsü

 

Liman Modelleme Simülasyon Sistemi (2013.KB.FEN.001) Proje Yürütücüsü

 

Gemiadamlarının Simülatör Destekli Eğitimi Projesi, 1998-2000, Araştırmacı

 

Yangın ve Yangınla Mücadele Eğitimi Projesi, 1998-1999. Araştırmacı

 

Denizde Güvenlik Araştırması Projesi (Denizde Canlı Kalma Teknikleri), 1997-1998. Araştırmacı

   
   
 

 

DEÜ DİYYO Döner Sermayesi Tarafından Desteklenen Projeleri

 

 
 

Liman Planlama ve Köprüüstü Gemi Manevraları Simülatörü. Denizcilik Müsteşarlığı’nın, Kıyı Tesisi Yapım Taleplerini Değerlendirmek Üzere, hazırlanacak olan modelleme raporunun alt yapısı. Proje Koordinatörü: Selçuk NAS

 

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele, İleri Yangınla Mücadele Laboratuarı Tasarımı 2002. Proje Koordinatörü   : Selçuk NAS

   
   
 

 

Devlet Planlama Teşkilatı Projesi (İleri Araştırma Projeleri)

 

   
 

Köprüüstü Seyir Arpa Radar Simülasyonuyla Eğitim Projesi (Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu)

   
 

 

 

 

Organizasyonunda Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar

 

 
 

The First Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation November 24-26, 2010 İstanbul.  www.globalmaritimeconference.org ,Danışma Kurulu Üyesi

 

International Maritime Lecturers Association 16th Conference on MET 14th-17th October 2008. Izmir /Turkey. www.imla2008.org, Organizasyon Komitesi Üyesi

 

III. Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir, 03-04 Haziran 2006., Organizasyon Komitesi Üyesi

 

II. Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir, 04-05 Haziran 2005., Organizasyon Komitesi Üyesi

 

"Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Kaptanın Bireysel Karar Verme Süreci Analizi ve Bütünleşik Bir Model Uygulaması" Odak Grup Çalışması, İzmir, 12 Mayıs 2005., Moderatör

 

I. Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir, 29-30 Mayıs 2004., Organizasyon Komitesi Üyesi

 

Denizcilik Sektörünün Uzakyol Zabiti Eğitimi için Denizcilik Eğitim Kurumlarından Beklentileri Forumu, İstanbul, 19 Şubat 2004., Moderatör

   
   
 

 

KATILDIĞI UZMANLIK EĞİTİMLERİ

 

 
 

The IALA Risk Management Toobox, 13th September 2014 - İstanbul

 

Republic of Turkey Prime Ministry Undersecretariat for Maritime Affairs General Directorate of Maritime Transportation "Quality Standardrs Auditor Training"  for Maritime Training, Assessment and Certification Activities Course. Acc. Regulation 1/8 of STCW Convention. 26-28 March 2010, Kartepe / Izmit.

 

Operational Course Training Model Wizard 4.40 Creating and Developing Simulation Area, Port and Land Infrastructures, Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 21-22th of October 2008 / IZMIR, Turkey

 

Operational Course Training Full Mission Bridge Simulator Navi-Trainer Professional 4000 of TRANSAS, Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 17-18th of October 2008 / IZMIR, Turkey

 

Shippernetix Ship Management Program., Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 30-31 January 2008 Izmir

 

Cargo and Ballast Handling Training Course Certificate, Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu 03-05 February 2007 Izmir

 

Kalite Standartları Denetçi Eğitimi. (Evaluator Training on Quality Standards) (Belge No: 2006/092), T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Bağımsız Denetleme Kurumu, STCW 78  Sözleşmesinin Kural 1/8 Gereği, 08-09 Kasım 2006, Istanbul.

 

The Operational Use of Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Mart 2005 Izmir.

 

Bridge Team Management, Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Mayıs 2005 Izmir.

 

Training Certificate on Liquid Cargo Handling Simulator, Telvent Sainsel Sistemas Navales, S.A. Atlantic Training & Desing Ltd. 19-21/09/2005 Izmir, 06-07/09/2005 Izmir.

 

Eğitimcilerin Eğitimi Kursu  (IMO Model Course 6.09), İTÜ. Denizcilik Fakültesi, Simülatörler Merkezi İstanbul, 04-08 Temmuz 2005.

 

Pazarlama Araştırmalarının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Kemal Kurtuluş, 18 Nisan 2005 / Dokuz Eylül Üniversitesi, Izmir.

 

Kalite Standartları Denetçi Eğitimi. (Belge No: 039/2003), T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Bağımsız Denetleme Kurumu, STCW 78  Sözleşmesinin Kural 1/8 Gereği, 15-16 Kasım 2003, Istanbul.

 

Training Seminar for Simulator Instructors, Maine Maritime Academy, 24 March 2000, İzmir.

 

The  Business of Shipping, The Institute of Chartered Shipbrokers, İzmir, February 27, 2000 

 

ARPA and RADAR Simulation Course for Lecture, Maine Maritime Academy, 15-17 February 1999, İzmir

 

ARPA and RADAR Simulation Course for Lecture, Warsash Maritime Centre – England, 05-09 October 1998, İzmir.

 

Training on Simulator Instructors, Sindel Srl, 1998, İzmir. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
Site Meter

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk